נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

תיקון 117 לחוק התכנון והבניה פיצול צמודי קרקע:

הוראת שעה לתקופה של 5 שנים (עד חודש נובמבר 2022). לוועדה המקומית ניתנת סמכות לאפשר תוספת יחידת דיור בצמוד קרקע באמצעות פיצול בית המגורים לשתי יחידות. הליך הפיצול הינו במסגרת בקשה להיתר בדרך של הקלה .הפיצול אינו קנייני והיחידה אינה ניתנת למכירה בנפרד.

דירת המגורים שנוספה בשל ההקלה, תשמש להשכרה בלבד או למגורים של קרוב.
מטרתה העיקרית של הוראת השעה הייתה ליצור זמינות מיידית של אלפי דירות, אשר יגיעו לשוק תוך זמן קצר וימתנו את עליית המחירים בשוק השכירות וימתנו את הביקושים לרכישת דירה ובכך להרגעת שוק הנדל”ן התוסס.

בניגוד לציפיות בעלי הדירות לא הסתערו על האפשרות שנתן להם המחוקק לתוספת יחידת דיור. בין הסיבות העיקריות לכך ניתן למנות את הסיבות הבאות:

  1. בצמודי קרקע רבים כבר היו קיימות יחידות להשכרה כבר שנים בטרם התיקון ובאין אכיפה של הרשויות
    המקומיות לא הייתה לבעלי הדירות כל מוטיבציה להסדיר את המצב.
  2. הוצאת היתר לפיצול יחידה כרוך בפרוצדורה ארוכה והוצאות כספיות כבדות של תכנון, תשלום אגרות ותשלום היטל השבחה.
  3. ממ”ד- על פי הוראות פיקוד העורף היחידה המפוצלת חייבת לכלול ממ”ד ובמקרים רבים בעלי הדירות אינם יכולים להוסיף ממ”ד ואז נאלצים לייצר פתרון שמשאיר את הממ”ד הקיים לשימוש שתי הדירות.


חשוב לדעת:

פיצול יחידת דיור בצמודי קרקע או בדירת מגורים רגילה אסורה על פי חוק ומהווה עבירה על חוקי התכנון והבניה.

Call Now Button