נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

שמאי מקרקעין

מקרקעין – הינו נכנס שאינו ניתן לניוד, הקרקע והבנוי עליה. על מנת לקבוע כי אכן מדובר במקרקעין ולא במיטלטלין. בעקבות מחלוקות בנושא, הוצעו על ידי שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית, שישה תבחינים:

1.      מבחן הכוונה – האם במקור, העמדת הנכס על הקרקע הינה חיבור אקראי או קבוע?

2.      מבחן הפיזי או מבחן הבורג – האם ניתוק הנכס יגרום לנזק ממשי לנכס או למקרקעין?

3.      מבחן כלכלי – האם ניתוק הנכס יגרום לאיבוד משמעותי מערכו?

4.      מבחן  אופי וזהות הנכס – האם ניתוק הנכס יגרום לאיבוד זהותו ואופיו?

5.      מבחן זהות וערך המקרקעין – האם ניתוק הנכס מהמקרקעין יגרום לאיבוד אופיו, זהותו יחד עם ירידת ערך המקרקעין?

6.      מבחן השכל הישר וחוש המומחיות של המשפטן.

חוק שמאי מקרקעין

חוק שמאי מקרקעין תשס”א 2001 קובע כי מקצוע זה הינו סטטוטורי (נקבע על פי חוק) ולכן ירשם בפנקס שמאי המקרקעין על פי הדרישות הבאות:

=         השכלה אקדמאית

=         עמידה ב-10 בחינות מועצת השמאים – שמאי מקרקעין תשמ”ה 1985

=         התמחות של שנה, 40 שעות שבועיות

=         עמידה בבחינת סיום בסיום ההתמחות

מועצת השמאים – מונה 11 חברים שתפקידם:

א.      ניהול פנקס השמאים – רק מי שעמד בכל התבחינים יאושר על ידי המועצה להירשם בפנקס

ב.      עריכת בחינות ההסמכה על פי חוק שמאי מקרקעין תשמ”ה 1985

ג.       פיקוח הליך ההתמחות –  החל מהרישום וכלה בבקרה ובאישור סיום תהליך ההתמחות

ד.      טיפול בתלונות משמעת לקוד האתיקה של השמאים והעברתם לוועדת המשמעת.

גוש דן הינו אחד האזורים המבוקשים ביותר בתחום הנדל”ן במדינת ישראל, וככזה רצוי להתייעץ עם שמאי המתמחה באזור המיועד ומכיר את נבחי החוק בכל עיר ועיר. הערכת שווי על ידי שמאי מומלץ תל אביב לנכסים מסחריים בתל אביב שונה מהערכת שמאי מומלץ בבני ברק. הערכת שווי מגרשים של שמאי מומלץ ברמת גן שונה מהערכת שמאי מומלץ בראשון לציון. בעיר חולון הצמודה לתל אביב יטפל שמאי מומלץ חולון למרות הקרבה לעיר הגדולה.

אנו רואים עדיפות מקצועית עליונה, לשמאי מקומי המכיר את הנכסים שחלקם עוד הוקמו עם הקמת המדינה או לפני כן ומצבם המשפטי בעייתי ואף אינו תקין בחלק מן המקרים. שמאי מקומי יכיר וידע לבדוק תוכניות עוד לפני רכישת הנכס כמו הדמויות והגופים הרלוונטיים באזור המבוקש בעדיפות על שמאי המגיע מאזור אחר.

Call Now Button