נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

מתי כדאי להזמין שמאי מקרקעין לביצוע הערכת שווי לדירת מגורים?

 • כאשר מתכוונים למכור את דירת המגורים ורוצים לקבל חוו”ד של שמאי מקרקעין מומחה לשווי אובייקטיבי של הנכס.
 • פירוש שיתוף בשל גירושין. במקרים רבים בעת גירושין צד אחד קונה את הצד השני ולכן קבלת הערכת שווי אובייקטיבית תמנע ויכוחים מיותרים.
 • פירוק שיתוף בין יורשים. במקרים רבים בעת קבלת ירושה של דירה אחת או יותר חשוב להיעזר בשמאי מקרקעין מומחה, אשר יקבע את שווי הדירה או הדירות וכך יוכלו היורשים לבצע חלוקת רכוש מיטבית.
 • חוו”ד שמאית לבית משפט. לעיתים נאלצים להגיע להליכים משפטיים מסיבות שונות. כל תביעה הקשורה במקרקעין עדיף שתגובה בשומת מקרקעין שנערכה על ידי שמאי מקרקעין מומחה.


הפחתת מיסוי על הדירה באמצאת הערכת שווי

בעת מכירת דירת מגורים קיימת חשיפה לתשלום היטל השבחה ומס שבח.

במקרים רבים ניתן להפחית את תשלום המס באמצעות ביצוע שומת מקרקעין אצל שמאי מקרקעין המוגשת לרשויות המתאימות.

מס שבח – מס שמשולם בגין עליית שווי הנכס מאז רכישתו או בשל תמורה המושפעת משווי של זכויות בניה (סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין).

בעת מכירת נכס שהתמורה שלו מושפעת מזכויות בניה מומלץ לצרף שומת מקרקעין לשומה העצמית המדווחת לרשויות מיסוי מקרקעין-מס שבח.


פרמטרים ששמאי מקרקעין לוקחים בחשבון בהערכת שווי דירה:

 • סביבה ומיקומה של הדירה: עיר, שכונה, רחוב.
 • מצב תכנוני- תכניות בניין עיר התקפות בחלקה ובסמיכות.
 • שטח הדירה והחלוקה הפונקציונלית הפנימית.
 • קומה, עורף-חזית, כיווני אויר, נוף, ועוד.
 • מצבה הפיזי של הדירה. שנת בניה ומצב התשתיות.
 • יתרת זכויות בניה.
 • מצב משפטי- בדיקת רישום הזכויות בטאבו, הערות אזהרה, עיקולים ועוד.
 • מצב שוק המקרקעין.


לביצוע הערכת שווי דירה פנו אלינו:

משרד דני הרשקוביץ’-שמאי מקרקעין מציע ללקוחותיו יחס אישי ושירות מקצועי ומהיר.


המשרד עוסק במגוון נושאים שמאיים מגוונים כגון:

 • הגשת שומות נגדיות להפחתת היטל השבחה
 • הערכת שווי לדירות מגורים
 • הערכת שווי לנכסים מסחריים
 • הערכת שווי מגרשים
 • בדיקות תכנוניות ומשפטיות לפני רכישת נכס מקרקעין
 • הגשת שומות מקרקעין למס שבח
 • הגשת השגות על שומות של רשות מקרקעי ישראל ועוד
Call Now Button