נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

החיוב בהיטל השבחה הינו מתוקף התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה.

היטל השבחה הינו מס סוציאלי המשולם לקופת העירייה בו ממוקם הנכס לטובת פיתוח תשתיות עירוניות ותכנון העיר.

השבחה הינה עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

גובה תשלום ההיטל הינו מחצית מסך ההשבחה.

חשיפה לתשלום היטל השבחה קיימת בגין מימוש זכויות במקרקעין בדרך של בקשה להיתר בניה, בקשה לשימוש חורג או בעת מכירת הזכויות.  

על דרישת תשלום היטל השבחה, המגובה בשומה שהומצאה ע”י שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית, ניתן לערער באמצעות הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע.

מי חייב בהיטל השבחה?

חובת תשלום של היטל השבחה, חלה רק על בעלים/חוכר לדורות של מקרקעין במועד כניסתה לתוקף של תכנית או בשל בקשה להיתר בניה או שימוש חורג.

מהם החידושים לפי תיקון 126 (התשע”ח) 2018 לחוק התכנון והבניה בתוספת השלישית לחוק?

  • לא ניתן לגבות היטל השבחה מתוקף תכנית כוללנית.
  • ככל שתאושר תכנית מתאר מקומית או מפורטת מתוקף התוכנית הכוללנית, תובא בחשבון ההשבחה הנובעת מהתכנית הכוללנית ותיווסף לשומת ההשבחה.
  • בעל זכויות במקרקעין, רשאי להזמין מהוועדה המקומית שומת היטל השבחה מקדמית, כך שיוכל לדעת מראש מהו גובה תשלום ההיטל הצפוי לו בעת מימוש הזכויות.

לפני מימוש זכויות במקרקעין חשוב להתייעץ עם שמאי מקרקעין מומחה לגבי האפשרויות העומדות לרשותכם לקבלת הקלות בתשלום היטל השבחה.

לבדיקת החיוב בהיטל השבחה שקיבלתם פנו אלינו:
משרד דני הרשקוביץ’-שמאי מקרקעין מציע ללקוחותיו יחס אישי ושירות מקצועי ומהיר.

המשרד עוסק במגוון נושאים שמאיים מגוונים כגון:

  • הגשת שומות נגדיות להפחתת היטל השבחה
  • הערכת שווי לדירות מגורים
  • הערכת שווי לנכסים מסחריים
  • הערכת שווי מגרשים
  • בדיקות תכנוניות ומשפטיות לפני רכישת נכס מקרקעין
  • הגשת שומות מקרקעין למס שבח
  • הגשת השגות על שומות של רשות מקרקעי ישראל ועוד
Call Now Button