נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

קיבלתם היטל השבחה-מה עושים?

ראשית – פונים לשמאי מקרקעין (אלינו) על מנת שנבדוק את מהות החיוב והאם יש “קייס” לערער על החיוב.

על פי החוק יש לנישום 45 ימים מיום קבלת שומת הוועדה לידיו לבקש מינוי של שמאי מכריע.

לאחר מינוי השמאי המכריע יש לנישום 21 יום להגיש את הערעור.
לאחר כחודשיים מיום הגשת הערעור יתקיים דיון במשרדו של השמאי המכריע.

לאחר שמיעת הצדדים השמאי המכריע יכין את חוות דעתו ויפרסמה לצדדים לאחר קבלת מלוא שכר טרחתו (משולם על ידי הנישום והעיריה בחלקים שווים על פי תעריף הקבוע בחוק).

ביצוע הליך אצל שמאי מכריע לא מונע את המשך הליכי המכירה או הוצאת היתר וניתן לשלם או להפקיד ערבות בגובה מוסכם או בגובה שומת ההיטל שנקבע (לאחר הכרעת השמאי יבוצע חשבון סופי).

סה”כ משך ההליך בין 8-6 חודשים.

נשמע מסובך?
אל דאגה אנחנו עושים הכל עבורכם.

Call Now Button