נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

שמאות – מגיע מלשון שומה – הערכת שווי כספי של רכוש בשני היבטים עיקריים: הערכה כספית של הרכוש והערכה במקרה של נזק לרכוש – כיסוי ביטוחי. חלוקה בין מקצועות השמאות – שמאי ושמאי ביטוח. חלוקה נוספת הינה ההפרדה בין מקצועות השמאות: שמאי מקרקעין ואחרים.

מקרקעין: להבדיל מנכס פרטי מוחשי נייד, שאומנם קשור לקרקע אך ניתן לניוד כמו רהיטים או טרקטור או מרעה פרות – מכונים מיטלטלין. פריטים אלו יכולים להימכר בנפרד מהקרקע או מהמבנה (בית, רפת, עצים נטועים וכד’). במילים אחרות, כל מה שמחובר לקרקע בדרך קבע.

המונח מקרקעין מגיע מהשפה הארמית – נכסי דלא נידי – נכס שאינו ניתן להזיזו ממקומו.

חוות דעת שמאי מקרקעין

מאחר והגדרות החוק בנושא מקרקעין מורכבות, רצוי כי שמאי מקרקעין מומחה בתחום ייתן חוות דעת מקצועית ולעיטים עלות שמאי מקרקעין עשויה לחסוך כספים רבים בתהליך המכירה או הקניה של המקרקעין.

חוות דעת שמאי מקרקעין מאפשרת את האבחנה בין המקרקעין לבין סוגי המטלטלים המחוברים אל הקרקע, הדבר אינו פשוט ולכן החוק במדינת ישראל אינו מסתפק באם המיטלטלין מחוברים או אינם מחוברים לקרקע ונותן שתי הגדרות:

=         חוק מקרקעין – “קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה” (סעיף 1 לחוק המקרקעין, תשכ”ט 1969)

=         חוק מיסוי מקרקעין – “קרקע בישראל, לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע” (חוק מיסוי מקרקעין, תשכ”ג 1963). במקרה זה, המדובר במס שבח מקרקעין, בסיוע שמאי מקרקעין היטל השבחה ימאפשר את ההבחנה של המס המבוקש – מס רווחי הון – המוטל על הרווח במכירת נכנס שהינו קרקע לבין מס רווחי הון המוטל על נכסים אחרים.

חלוקה למקצועות השמאות בישראל

–          שמאי מקרקעין – הערכת שווי נכס מקרקעין לצורך מכירה, ירושה, תכנון וכד’.

–          שמאי רכב – בעיקר לצורך הערכת נזק כתוצאה מפגיעה או תאונה.

–          שמאי רכוש – הערכה לצרכי ביטוח לפני ואחרי גרימת נזק.

–          שמאי ימי – בתחום הימי, כלי שייט, מטענים (ימי, אווירי ויבשתי) לפני ואחרי גרימת נזק.

–          שמאי חקלאי – נכסים חקלאים (ציוד וגידולים חקלאים).

מקצוע השמאות בישראל דורש רישוי בעיקר בשני תחומים עיקריים, שמאות מקרקעין ושמאות רכב. שמאות מקרקעין מאוגדת תחת לשכת שמאי מקרקעין ישראל, המאגדת כ 1200 שמאים העוסקים במקרקעין, משכנתאות, השבחה, מיסוי מקרקעין, הפקעה ופגיעה בסוגיות מקרקעין ובליווי תכנון בתחום. מאז שנת 1980 הוסדרה שמאות רכב תחת משרד התחבורה.

Call Now Button