נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

היטל מתוקף התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה בגין השבחה שחלה במקרקעין בשל אישור תכנית (תב”ע) חדשה או הקלה או שימוש חורג.

לדוגמה: שכונה ותיקה בעיר רחובות, שכל הבתים בה הינם בתי מגורים ישנים שהוקמו לפני עשרות שנים.
בשנים האחרונות העירייה מאשרת תכנית שניתן להקים על כל מגרש בניין בן 5 קומות + קומת גג.

לאחר אישור התכנית שווי המגרשים עולה עקב הגדלת זכויות הבניה והאפשרות לבנות מספר דירות במקום בית המגורים הישן שקיים על המגרש.

השווי של המגרש עולה עקב אישור התכנית והפרש השווי בין המצב לפני התכנית לבין המצב אחרי התכנית נקרא “השבחה”.
גובה ההיטל הינו 50% מגובה ההשבחה (ההתעשרות) שחלה במקרקעין.

היטל ההשבחה מהווה סוג של מס סוציאלי והרציונל שעומד מאחוריו הינו שבעל מקרקעין ישתף את הקהילה בהתעשרות שנגרמה לו עקב מהלכי תכנון עירוניים שהובילה העירייה.

Call Now Button