נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

אם רכשתם נכס ויש בו זכויות בנייה, כמו הוספת חדר, סגירת מרפסת, תוספת של קומה או עליית גג, יהיה עליכם לשלם מס היטל השבחה על קרקע . למעשה ערך הנכס עולה, גם במידה ולא מימשתם את זכויות הבניה. לרוב התשלום של היטל זה, יחול על המוכר.גם אם אושרו כבר תוכניות בניה על הנכס,, על המוכר לשחם כך או כך את היטל ההשבחה. אם מדובר במגרש לבנייה ויש עליו אישור בנייה לשתי יחידות, היטל ההשחה, יהיה בגוב של 50% משווי ההשבחה. את ההיטל יש לשלם באמצעות מוכר הקרקע, אפילו אם הוא קיבל את אותה הקרקע בירושה. תוכלו לקבל את המידע המלא באמצעות שמאי מקרקעין וותיק, שיוכל לתת לכם ייעוץ, הסבר והערכה של הנכס או הקרקע.

ישנו מס נוסף, הדומה  להיטל שיש לשלם על הנכס שאותו הזכרתי קודם לכן וישנם הבדלים ביניהם.  הכוונה היא אל מס שבח, זהו למעשה מס, שמוטל בחוק מיסוי המקרקעין(שבח ורכישה) התשל”ג 1963. מס זה, יוטל על מכירת הזכות במקרקעין סעיף 6(א) לחוק מיסוי המקרקעין. הכוונה היא, מחיר הרכישה של הנכס ומחיר המכירה. לעתים, ניתן יהיה להתחשב בפחת של הנכס אם נדרש ניכוי ממס הכנסה או לא

מה ההבדל בין היטל השבחה לבין מס שבח?

יש לעמוד נכון על שני ההבדלים של היטל ההשבחה או מס שבח. ישנם כל מיני פסקי דין, אשר עוסקים בהבדלים ביניהם, אבל כעיקרון, עיקר השוני הוא שמס, הוא תשלום חובה והמס משולם למימון של הוצאות כלליות, אבל לעומת זאת, מס היטל השבחה על קרקע הוא גם תשלום חובה אך הוא נובע מתוך זיקה לשחרות שהרשות מגישה לאזרחיה.בעצם השירות הוא פעולה תכנונית כמו תב”ע(תכנית בניין עיר) שאושרה באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובנ

אישור היטל השבחה לטאבו

לפי סעיף 324 לפקודת העיריות, העברת זכויות בנכס, מותנית בהצגת תעודה מהעירייה שבה נמצא הנכס, לרשם המקרקעין ולפיה שולמו במלואם, תעודה זו, מהווה תנאי להסדרת הרישום של הנכס ברשם המקרקעין- כלומר טאבו. יש לוודא כי שילמתם את כל חובות הארנונה, אגרת היטלים, כולל מס היטל השבחה על הקרקע, מים וביוב וכל החובות סולקו במלואם. תעודה זו, תקפה לשנה אחת.

Call Now Button