נשמח לעמוד לשירותכם
ולייעץ בכל עת!

מס השבחה, הינו מס שעל בעל מקרקעין לשלם בשיעור של 50%, כאשר נוצרה בנכס פעולה תכנונית. יחד עם זאת, אם הנישום סבור, כי היטל השבחה הוא גבוה לפי הנתונים וזאת, לאחר שבדק את גובה ההיטל מול עו”ד מקרקעין או שמאי מקרקעין, הוא יוכל לבצע הפחתת היטל השבחה כאשר הוא יגיש את ההתנגדות  בוועדת ערר בוועדה לתכנון ובנייה. לא אחת הוועדה לתכנון ובניה, מטילה היטל השבחה מוטעה, כמו למשל כאשר שווי הנכס לאחר עליית הערך הוא -70,000 שקלים, אבל ההיטל היה בגובה של עליית ערך הנכס -100,000 ש”ח.

פטור ממס השבחה בגלל סיבות שונות

לעיתים אנו רואים, כי ישנם בעלי מקרקעין  הזכאים לפטור מתשלום מסיבות שונות.  הפטור אינו מגיע באופן אוטומטי ויש לבקשו בעת ביצוע השומה. ישנם אנשים שמשלמים  עשרות אלפי שקלים, מבלי שידעו כי מגיע להם בכלל פטור ממס השבחה. הפטור יכול להיות באזורים שיש בהם פטור, כמו שכונת שיקום, הרחבה של דירת מגורים ששטחה הוא 140 מ”ר. אם מדובר על היטל השבחה של פרויקט תמ”א 38, תתקיים הפחתת היטל השבחה בשיעור של 5% מההשבחה.

כיצד בעצם ניתן לבצע הפחתת היטל השבחה

באם קיימת מחלוקת לגבי הסכום של היטל ההשבחה שניתן לנישום, יש לערער על כך בתוך 45 ימים מרגע הנפקת השומה. את הערעור, יש להגיש לוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה. במידה ותהיה קיימת מחלוקת בדבר גובה החיוב, ניתן יהיה לפנות אל יו”ר מועצת השמאים ולבקש שמאי מכריע. יש לציין כי ניתן יהיה לחשב את מחיר עליית הנכס שיש לנכות מההוצאות שהוציא בעל המקרקעין לרבות עלויות הבנייה, ייעוץ משפטי, הוצאות תכנון וכדומה, מה שיגרום למצב של הפחתת היטל השבחה. שימו לב שלא יתעלמו מהוצאות אלה ויש להראות אותן לוועדת תכנון ובנייה אשר אליה אתם שייכים לפי מיקום הנכס.

מי שיכול לסייע לכם רבות בכל הקשור אל הפחתת היטל השבחה, הוא משרד הבוטיק של

דני הרשקוביץ’ שמאי מקרקעין

המשרד מתמחה בהגשת שומות נגדיות להפחתת חיובי היטל השבחה, הערכת שווי למגורים, בדיקות לפני רכשת נכס במקרקעין ועוד. המשרד מלווה את לקוחותיו עד לסיום העסקה. המשרד מבצע עבודה יסודית ומקיפה, גם לגבי תשלומים של היטלי השבחה, פטור מהיטל השבחה ועוד.

Call Now Button